Wiedz, że na świecie są ludzie, którzy ciągle oddani są ludziom

Gala Wyróżnień

 


„Nie ma Wielkości bez Pasji…

Posiadanie daru empatii, to duży skarb…
Jesteśmy tyle warci, ile zrobimy dla drugiego człowieka”
Zofia Durbacz

 

 

Fundacja VITAL wraz z Epoką Zdrowia, w dniu 07-09-2010 roku, zainaugurowała doroczną uroczystość pod nazwą Gala Wyróżnień. W jej pierwszej edycji nadano dwa prestiżowe tytuły:

  1. Mecenas Zdrowi
  2. Turystyczny Klejnot Zdrowia© - z udziałem Kuracjuszy

Statuetkę oplatają zacytowane wyżej słowa jastrzębskiej artystki Zofii Durbacz.

Od II edycji rozszerzyliśmy gamę tytułów o siedem kolejnych:

  1. Mecenas Sport
  2. Mecenas Edukacji©
  3. Filantrop Zdrowia©
  4. Rarytas Zdrowia©
  5. Medyczny Klejnot Zdrowia©
  6. Ambasador Zdrowia©
  7. Mecenas Środowiska Naturalnego©

a od III edycji, także o ósmy, przyznawany polskim chirurgom w ramach rankingu "Asy Skalpela" z udziałem Pacjentów: 

      8.   As Skalpela©

 

 

Gala Wyróżnień jest prestiżową uroczystością, która odbywa się w wyjątkowym miejscu, bo w Pałacu Wielopolskich, tj. w Krakowskim Magistracie, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Na uroczystość tę zapraszane są wybitne osobowości ze świata edukacji i medycyny oraz instytucje, organizacje i firmy z dziedzin prozdrowotnych, media i Włodarze Miasta Krakowa. Podczas każdej edycji są rozdane statuetki i certyfikaty oraz nadane są prestiżowe tytuły honorowe.


Dzięki tej inicjatywie przybliżamy społeczeństwu fakt, że są wśród nas ludzie, którzy wciąż oddani są ludziom – w każdej z powyższych kategorii, w każdej z powyższych dziedzin naszego życia.

Gala Wyróżnień wypełnia – przywołując słowa z przemówienia Pana Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – niszę, która – dotąd pomijana – uświadamia nam, że są wśród nas jednostki wybitne. One to swoją pasją zawodową połączoną z empatią i ciągłą chęcią czynienia dobra sprawiają, że nasze życie nabiera sensu i staje się ciekawsze, milsze i wartościowsze. Dlaczego? Bo od tych właśnie osób uczymy się. Rozwijamy. Mając je za wzór, sami chcemy się stać lepszymi ludźmi.

Ale oni sami – bohaterowie Gali Wyróżnień – na co dzień, to „zwykli” ludzie, cisi, skromni, służebni. Na pozór, nie wyróżniający się. Ktoś kiedyś powiedział: „Są wśród nas święci, o których świętości nikt nigdy się nie dowie”. I coś w tym jest…

 

Dlatego właśnie, Galą Wyróżnień, postanowiliśmy wyłonić spośród naszej społeczności takich właśnie „świętych”, ale też i instytucje, organizacje i firmy, które wspierają i pomagają w inicjatywach lub realizują inicjatywy określone tytułami:

Ambasador Zdrowia© – Tytuł nadawany urzędom, podmiotom i osobom, które swoją pracą i działalnością wspierają dziedziny medyczne oraz społeczne inicjatywy prozdrowotne.

Mecenas Zdrowia© – Tytuł nadawany wybitnym specjalistom medycyny naukowej za szczególne osiągnięcia i wkład naukowy w medycynę, za rzetelność, niezawodność i ofiarność. Dzięki zaangażowaniu się całym sercem w proces leczenia i powrót pacjentów do aktywnego życia zyskali oni wielkie uznanie swoich pacjentów.

Tytuł Mecenasa Zdrowia© nadawany jest także prozdrowotnym organizacjom pozarządowym, które poprzez swoją działalność statutową wspierają medycynę naukową, działają na rzecz profilaktyki chorób, a także wspierają pacjentów podczas trwania choroby i aktywizują ich w życiu społecznym po jej zakończeniu.

Mecenas Sportu© – Tytuł nadawany za wspieranie inicjatyw sportowych niezawodowych, zachęcających do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Sportowcom zawodowym za propagowanie sportu w społeczeństwie polskim, a także za zaszczepianie postaw fair play, zarówno w samym sporcie, jak i w życiu zawodowym i społecznym.

Mecenas Edukacji© – Tytuł nadawany za podnoszenie świadomości prozdrowotnej i walkę z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi.

Filantrop Zdrowia© – Tytuł nadawany za wspieranie inicjatyw charytatywnych w zakresie medycyny oraz dziedzin prozdrowotnych poprzez wkład finansowy, materialny bądź własny czas i zaangażowanie.

Turystyczny Klejnot Zdrowia© – Tytuł nadawany ośrodkom turystyki prozdrowotnej oraz uzdrowiskom polskim za propagowanie ofert pobytowych wzbogaconych o szczególnie interesujący program prozdrowotny, które cieszą się wielkim uznaniem i popularnością wśród turystów i kuracjuszy.

Rarytas Zdrowia© – Tytuł nadawany MARKOM naturalnej i zdrowej żywności, kosmetyków oraz urządzeń kulinarnych służących do przygotowywania zdrowych posiłków.

Medyczny Klejnot Zdrowia© – Tytuł nadawany placówkom medycznym, które opracowują i wprowadzają innowacyjne metody leczenia, dbają o swój rozwój i wizerunek, a także cieszą się wielkim uznaniem i popularnością wśród pacjentów.

Mecenas Środowiska Naturalnego© – Tytuł nadawany Firmom, które realizując swoją podstawową działalność, wdrażają technologie produkcji przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego oraz Organizacjom za inicjatywy służące poprawie czystości powietrza i systemów wodnych.

As Skalpela© – Tytuł nadawany przez pacjentów polskim chirurgom różnych specjalności medycznych, którzy zostali uznani za wybitne osobowości medyczne, godne najwyższego zaufania i stanowiące wzór dla adeptów chirurgii.

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.